Czy umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy może zostać zawarta na okres krótszy niż rok?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy SP ZOZ może zawrzeć nową umowę na świadczenie w ramach medycyny pracy od 1 stycznia 2021 r. na 12 m-cy z placówką oświatową (szkoła) jeżeli "stara" umowa została wypowiedziana z dniem 1 lutego 2021 r.?

Szkoła upiera się na zawarcie umowy nie dłuższej niż rok budżetowy, a to niestety nie jest w zgodzie z art. 12 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1175 ze zm.).

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access