Czy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest umową nienazwaną? - OpenLEX

Czy umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej jest umową nienazwaną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy świadczeniodawca SP ZOZ mający zawartą umowę z NFZ (po przeprowadzonym konkursie) na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - transport sanitarny może rozwiązać tę umowę w trybie natychmiastowym, jeżeli z umowy nie wynika takie uprawnienie?

Czy taka umowa jest umową nienazwaną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, do której stosuje się przepisy o zleceniu czy umową nazwaną, której elementy określają przepisy ustawy rozporządzenia wydanego na podstawie art. 137 ust. 2 u.ś.o.z. oraz zarządzenia Prezesa NFZ?

Chodzi o umowę na świadczenia w zakresie transportu sanitarnego. SP ZOZ (Pogotowie Ratunkowe) zawarł umowę z NFZ i wykonuje świadczenia przez całą dobę. Również wspomaga innych świadczeniodawców, którzy często nie posiadają obsady w zespole transportowym, bo nie może odmówić. Natomiast każdy świadczeniodawca ma płaconą stawkę ryczałtową bez względu na ilość wyjazdów. Dochodzi więc do tego, że SP ZOZ ponosi straty, bo wykonuje transporty, które powinni wykonać w pierwszej kolejności inni dysponenci zespołów. Umowa przewiduje jej rozwiązanie za wypowiedzeniem 3-miesięcznym.

Czy w takiej sytuacji można rozwiązać umowę natychmiast, wskazując na ponoszenie strat?

Czy można tu mówić zmianie stosunków, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX