Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa o roboty budowlane (art. 143d ust. 1 p.z.p.) zawierana jest między wykonawcą a podwykonawcą czy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą czy jedna pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą a druga pomiędzy zamawiającym a wykonawcą? Jeżeli zapis wskazanego art. 143d ust. 1 p.z.p. dotyczy każdej zawartej umowy bez względu na to kto ją zawiera, byle by dotyczyła robót budowlanych - to jak określić kary umowne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?