Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Strony zawarły umowę o pracę na czas nieokreślony w dniu 3 marca 2014 r. Jako termin rozpoczęcia pracy strony wskazały dzień 1 maja 2014 r. W kwietniu 2014 r. z powodu trudności finansowych pracodawca podjął decyzję o rozwiązaniu umowy.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym jest dopuszczalne wypowiedzenie umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?