Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umowa, o której mowa w art. 6 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) – dalej u.u.c.p.g. może być umową ustną, czy musi być w formie pisemnej?

Jak skontrolować właściciela nieruchomości z wywiązywania się z obowiązku opróżniania zbiornika bezodpływowego, jeżeli posiada faktury za wywóz nieczystości ciekłych ale twierdzi, że umowa została zawarta w formie ustnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?