Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska spółka (licencjobiorca) podpisała z niemiecką osobą fizyczną (licencjodawca) umowę licencyjną na odpłatne korzystanie ze znaku towarowego. Kwota ustalana jest na podstawie przychodu polskiej spółki za rok poprzedzający, płatna w miesięcznych ratach roku następnego. Licencjodawca nie wystawia faktur z tego tytułu. Polska spółka posiada certyfikat rezydencji licencjodawcy, na podstawie którego odprowadza o 5% podatku dochodowego.

Czy umowa licencyjna na znak towarowy opisana powyżej podlega również opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce z tytułu importu usług?

Jeżeli tak, kiedy powstanie obowiązek podatkowy, skoro Polska firma nie otrzymuje żadnych faktur?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?