Czy umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres krótszy, niż 6 miesięcy, w której przewidziano zamówienie podobne, powinna zawierać klauzule waloryzacyjne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeżeli umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta na okres krótszy, niż 6 miesięcy, a w której przewidziano (w ogłoszeniu o zamówieniu i w SWZ) zamówienie podobne, powinna zawierać klauzule waloryzacyjne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX