Czy umowa faktoringu generuje różnice kursowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka miała ubezpieczone należności. Klient nie wypłacił ich, więc nastąpiła cesja - ubezpieczyciel pokrył część należności. Należności były w walucie euro, ubezpieczalnia wypłaciła nam cesję w złotówkach. Kurs obrała jednakowy dla wszystkich faktur.

Czy różnice kursowe, które powstały, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX