Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2016 r.
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2013 r.

PYTANIE

Spółka zaciągnęła pożyczkę od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p. Kwota pożyczki nie została spłacona przez spółkę, więc wierzyciel dokonał cesji wierzytelności z innym podmiotem przenosząc na podstawie umowy cesji wierzytelności niesporne na rzecz cesjonariusza, który z kolei wierzytelności przyjął. Spółka otrzymała powiadomienie o dokonaniu cesji wierzytelności. Przejemca wierzytelności spółki wynikające z umowy pożyczki (kwota główna oraz odsetki) jest ze spółką powiązany w rozumieniu art. 11 u.p.d.o.p.

Czy jest to transakcja dla spółki skoro umowa cesji zawarta była nie ze spółką tylko wierzycielem?

Czy spółka powinna sporządzić dokumentację podatkową zgodnie z art. 9a ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację