Czy umorzyć postępowanie wszczęte pierwszym wnioskiem o zasiłek rodzinny jako bezprzedmiotowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani w sierpniu złożyła wniosek o zasiłek rodzinny. Stan cywilny Pani na ten dzień to panna z zasądzonymi alimentami od ojca jej dziecka. Pani w październiku wyszła za mąż (nie za ojca dziecka) i złożyła wniosek o zasiłek rodzinny, dołączając akt małżeństwa. Pan był dopisany do składu rodziny i przeliczono dochód, wtedy Pani otrzymała decyzję odmowną na podstawie nowego wniosku.

Co zrobić z pierwszym wnioskiem złożonym w sierpniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX