Czy umorzona pożyczka może stanowić cel statutowy, który podlega zwolnieniu z CIT?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie mające w swoim statucie m.in. działalność oświatową, w 2022 r. było organem prowadzącym dla szkoły niepublicznej. W maju 2022 r. otrzymało pożyczkę i przeznaczyło ją na pokrycie kosztów prowadzenia szkoły w związku z tym, że opłaty wnoszone przez rodziców dzieci były niewystarczające. W związku z trudną sytuacją finansową stowarzyszenie oddało w leasing finansowy nieruchomość zabudowaną - budynek szkoły oraz na mocy porozumienia nastąpiła zmiana organu prowadzącego szkołę. Pożyczka zostanie umorzona, przy czym warunki do umorzenia pożyczki ziściły się w sierpniu 2022. Statut stowarzyszenia przewiduje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej ale dochody z tej z działalności gospodarczej mają służyć realizacji celów statutowych. Od 1.09.2022 stowarzyszenie w związku ze zmianą organu prowadzącego faktycznie przejściowo nie prowadzi działalności statutowej z uwagi na brak źródeł finansowania a jedynie osiąga przychody odsetkowe z tyt. leasingu finansowego oraz przychody z tyt. refaktury za media oraz składki członkowskie. Z drugiej strony koszty mediów, pod. od nieruchomości, koszty bankowe, koszty prowadzenia rachunkowości. Dodatkowo prowadzi windykację swoich należności.

Czy w związku z zapisem statutu dochód z tej działalności będzie mógł korzystać ze zwolnienia podatkowego w na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 CIT?

Czy umorzenie pożyczki korzysta ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17. Ust 1 pkt 4 CIT z uwagi na przeznaczenie pożyczki?

Czy jest istotne kiedy nastąpiło faktyczne umorzenie pożyczki (pismo pożyczkodawcy), w sierpniu 2022 w chwili prowadzenia jeszcze szkoły czy np. w kolejnym roku podatkowym, w którym nie miała miejsce faktyczna działalność statutowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX