Czy umorzona kara administracyjna generuje przychód podatkowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W 2019 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na spółkę karę pieniężną w kwocie X za przekroczenie emisji pyłów, co zostało ujęte w następujący sposób: WN 7 (koszt niepodatkowy) / MA 6 (RMK). W 2020 r. otrzymaliśmy decyzję, na mocy której:

1) umorzono postępowanie w sprawie odroczenia terminu płatności kary pieniężnej w kwocie X za przekroczenie emisji pyłów;

2) zmniejszono tę karę pieniężną o wartość poniesionych środków własnych na realizację przedsięwzięcia zmierzającego do ograniczenia emisji pyłów, która wyniosła X; zatem kary już nie ma, bo pierwotną wartość X pomniejszono o X (X- X= 0).

Czy decyzja otrzymana w 2020 r. (umorzenie postępowania dot. terminu płatności kary i zmniejszenie kary do 0) będzie generowała w spółce przychód podatkowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access