Czy umorzenie odsetek przez bank będzie stanowić przychód do opodatkowania dla spółdzielni? - OpenLEX

Czy umorzenie odsetek przez bank będzie stanowić przychód do opodatkowania dla spółdzielni?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 18 stycznia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 22 grudnia 2017 r.

PYTANIE

Spółdzielnia posiada kredyty, zaciągnięte w latach 90 na budowę czterech budynków mieszkalnych, których spłatę reguluje ustawa o pomocy państwa w oparciu o ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych... (Dz.U. z 2016 r. poz.1777). Spółdzielnia jako kredytobiorca zamierza wystąpić z wnioskiem do banku o umorzenie w ciężar budżetu państwa pozostałego zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu. Spółdzielnia w myśl zapisów ustawy, art. 10a, spełnia warunki ustawowe systematycznej i terminowej w okresie 20 lat spłaty kredytu.

Czy umorzenie tych kwot odsetek przez bank będzie stanowić przychód do opodatkowania dla spółdzielni?

Czy umorzenie odsetek spółdzielni rodzi skutki podatkowe u mieszkańców, którzy będą mieli zdjęte z opłat za mieszkanie odsetki od kredytu w wyniku umorzenia przez bank zadłużenia z tytułu odsetek?

Czy spółdzielni będzie musiała wystawić PIT-8c tym mieszkańcom?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?