Czy umieszczone w latach 90tych odpady o kodzie 20 03 01 w miejscu do tego przystosowanym pod względem technologicznym, lecz... - OpenLEX

Czy umieszczone w latach 90tych odpady o kodzie 20 03 01 w miejscu do tego przystosowanym pod względem technologicznym, lecz bez aktualnych decyzji, można uznać za odpady, które po części uległy stabilizacji biologicznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy umieszczone w latach 90tych odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w miejscu do tego przystosowanym pod względem technologicznym, lecz bez aktualnych decyzji administracyjnych (nie jest to składowisko, wysypisko odpadów), można uznać za odpady, które po części uległy stabilizacji biologicznej, wobec czego można przekwalifikować kod odpadów?

Czy ww. odpady mogą zostać przetworzone poprzez rozdział odpadu ze względu na wielkość frakcji przez instalację, która nie posiada statusu instalacji komunalnej (instalacja przewidziana do przetwarzania odpadów selektywnie zbieranych) w celu wyodrębnienia frakcji odpadu 19 12 09 oraz 19 12 12?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX