Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak rozumieć sformułowanie z art. 26h ust. 7 PIT "Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek."?

W przypadku, gdy podatnik (rozliczający się samodzielnie, korzystający z ulgi na dzieci) odliczy w zeznaniu całość kosztów poniesionych w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, podatek do zwrotu wyniesie np. 5950 zł, przy czym nie cała składka na ubezpieczenie zdrowotne zostanie odliczona (podatek przed odliczenie składki zdrowotnej jest niższy od składki możliwej do odliczenia). W przypadku, gdyby podatnik odliczył w ramach ulgi termomodernizacyjnej kwotę 2500 zł mniejszą od faktycznie poniesionej, to całość składki zdrowotnej znajdzie odliczenie i sam zwrot podatku będzie wyższy o 19 zł.

Czy możliwe jest dokonanie takiej operacji?

Czy można uznać te 2500 zł jako nie znajdujące pokrycia w dochodzie za dany rok, przez co możliwe będzie rozliczenie tej kwoty w latach następnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?