Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zakupiła środek trwały o wartości netto 16.000 zł. Wprowadziła środek trwały do ewidencji środków trwałych w listopadzie 2020 r. W grudniu 2020 r. spółka dokonała pierwszego odpisu amortyzacyjnego od tego środka trwałego na kwotę 800 zł. Spółka kupiła ten środek trwały od konsumenta. Termin zapłaty za ten środek trwały (pierwsza rata 8000 zł) upłynął 27.12.2020 r. Natomiast druga rata miała być zapłacona do 25.01.2021 r. Spółka nie zapłaciła obu rat w terminie. Zapłaciła je dopiero w marcu 2021 r. (obie).

Czy do środków trwałych również na zastosowanie art. 18f CIT?

Jeśli tak to w którym miesiącu i na jaką kwotę należałoby zwiększyć podstawę opodatkowania w CIT w związku z brakiem zapłaty każdej raty w terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?