Czy ukończenie studiów podyplomowych może być uznane za formę doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 7 sierpnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 3 marca 2018 r.

PYTANIE

Czy poniższe punkty mogą być elementem spełniającym wymagania rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów:

- ukończenie studiów podyplomowych "Prawo medyczne i bioetyka" organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Katedrę Prawa Karnego oraz działający w ramach Katedry Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego,

- szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy w zakresie transfuzjologii jako wykładowca,

- szkolenia dla pielęgniarek i położnych nadające im uprawnienia do przetaczania krwi i jej składników - jako wykładowca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX