Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma wniosła aportem środki trwałe, które są obarczone zastawem skarbowym. Zastaw środków trwałych jest wpisany do rejestru zastawów skarbowych celem zabezpieczenia zobowiązania za zaległości podatkowe od towarów i usług. Zniesienie zastawu nastąpi w momencie spłaty zadłużenia wobec tutejszego Urzędu Skarbowego.

Czy ujawniona wartość ujemna firmy powstała w wyniku zastawu może być amortyzowana?

Jeśli tak, to w jakiej stawce?

Czy odpisy amortyzacyjne powinny być kompensowane z pozostałymi przychodami operacyjnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację