Czy ugodę zawartą przez zamawiającego z wykonawcą można traktować jako zamówienie publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowski Bartosz
Odpowiedzi udzielono: 27 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Tryb zamówienia publicznego dla ugody zamawiający zamówił produkt w trybie przetargu nieograniczonego. Miał to być produkt przygotowany wyłącznie na potrzeby zamawiającego (nie ma możliwości jego sprzedaży na rynku) – program informatyczny. Wykonawca nie zrealizował pierwszego etapu w terminie. Zamawiający, działając na podstawie zapisów umowy, po wcześniejszych wezwaniach, odstąpił od umowy z winy wykonawcy (skutek nie zawarcia umowy). Strony wzajemnie kierują do siebie roszczenia. Zamawiającemu bardzo pilnie zależy na przedmiocie zamówienia, stąd chce pozyskać dotychczasowy efekt prac wykonawcy, aby zlecić jego dalszą "budowę". Strony przystąpiły więc do ugody na podstawie art. 54a ustawy o finansach publicznych. Na podstawie osiągniętego porozumienia, czyniąc sobie wzajemnie ustępstwa (uwzględniając kary naliczone przez zamawiającego, koszt dotychczasowego efektu prac i inne roszczenia wykonawcy), zamawiający ma zapłacić wykonawcy pewną kwotę za dotychczasowy efekt prac. Kwota ta przekracza 130.000 zł (bez VAT).

Na jakiej podstawie, z punktu widzenia PZP, można dokonać tej zapłaty (od przetargowej umowy odstąpiono – umowa jest niezawarta)?

Czy można określić tę ugodę jako umowę zawartą w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 214 ust. 1 pkt 1 PZP)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX