Czy udzielony pracownikowi dzień wolny może być przez pracodawcę uznany jako rekompensujący pracę nadliczbową powstałą w okresie, w którym pracownik z niego korzystał?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym od stycznia do kwietnia wypracował 8 nadgodzin 100% z tytułu przekroczenia normy czteromiesięcznego okresu rozliczeniowego. W kolejnym okresie rozliczeniowym od maja do sierpnia 2016 r. zakład oddał pracownikowi dzień wolny dnia 2 sierpnia 2016 r., 8 godzin na podstawie oświadczenia, iż za nadgodziny wypracowane w okresie od stycznia do kwietnia pracownik chce odebrać dzień wolny. Jednak dnia 27 sierpnia i 28 sierpnia 2016 r. pracownik otrzymał ponownie zlecenie na nadgodziny 16 godzin i w związku z tym przekroczył normę w drugim okresie rozliczeniowym o 16 godzin.

Czy w tym przypadku pracodawca powinien wypłacić 16 godzin x 100% nadgodzin, nawet jeśli pracownik miał oddane 8 godzin 2 sierpnia na wniosek pracownika za miniony okres rozliczeniowy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access