Czy udzielenie zgody, o jakiej mowa w art. 25 ust. 1 a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oznacza, iż udostępnione... - OpenLEX

Czy udzielenie zgody, o jakiej mowa w art. 25 ust. 1 a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oznacza, iż udostępnione w związku z tym dane są przetwarzane w oparciu o przesłankę legalizującą z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy udzielenie zgody, o jakiej mowa w art. 25 ust. 1 a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oznacza, iż udostępnione w związku z tym dane są przetwarzane w oparciu o przesłankę legalizującą z art. 6 ust. 1 lit. a w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO?

Przepis stanowi bowiem, iż w przypadkach innych niż określone w ust. 1 ww. ustawy udostępnienie danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych z systemu teleinformatycznego usługodawcy lub z SIM następuje za zgodą usługobiorcy lub jego przedstawiciela ustawowego. Wyrażając zgodę, wskazuje się zakres czasowy i przedmiotowy dostępu do tych. Mowa jest tutaj o sytuacji, w której usługobiorca (pacjent / przedstawiciel ustawowy pacjenta) za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta wyraża zgodę na udostępnienie danych dot. jego stanu zdrowia wybranym osobom ale i podmiotom medycznym.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX