Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika prowadzącego działalność gospodarczą (transport drogowy towarów) o umorzenie zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych za 2020. Wniosek został uzasadniony trudną sytuacja finansową Podatnika, brakiem zleceń z uwagi na COVID. Po wezwaniu przez organ podatkowy o uzupełnienie wniosku o informację jaką pomoc (określoną w art.67b Ordynacji podatkowej) ma stanowić wnioskowana ulga, Podatnik przesłał formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. W formularzu tym w części B w pkt 3 lit. od a do i (informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej podmiotu) Podatnik na wszystkie pytania odpowiedział "TAK".

Czy w takim przypadku jest możliwe udzielenie pomocy de minimis w postaci umorzenia zaległości podatkowych? Jeżeli nie można udzielić ww. ulgi, to czy organ podatkowy powinien prowadzić postępowanie i wzywać do złożenia dokumentów obrazujących sytuację finansową, a następnie wydać decyzję odmowną? Czy wydać postanowienie o odmowie rozpatrzenia wniosku z uwagi na brak takiej możliwości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?