Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek swoim pracownikom przez spółkę z o.o. można nazwać pośrednictwem finansowym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy udzielanie oprocentowanych pożyczek swoim pracownikom przez spółkę z o.o. można nazwać pośrednictwem finansowym?

Jeżeli udzielanie pożyczek jest pośrednictwem finansowym to dlaczego banki nie wystawiają nam faktur VAT ze zwolnioną stawką na odsetki od kredytów?

Moim zdaniem przez słowo pośrednictwo należy rozumieć pośredniczenie pomiędzy innym stronami danych operacji gospodarczych. Jeżeli ktoś jest pośrednikiem to nie może być stroną transakcji np. pożyczki.

Dlaczego w prezentowanych przez Państwa interpretacjach tożsame jest bycie pośrednikiem co pożyczkodawcą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX