Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2020 r.

PYTANIE

Rada gminy na podstawie art. 15p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) lub deklaracji na podatek od nieruchomości (osoby prawne lub jednostki organizacyjne) oraz spełnienie warunku pogorszenia się płynności finansowej określonego w uchwale (na odpowiednich wzorach oświadczeń).

Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez podatnika będącego osobą prawną w oparciu o deklarację z wykazaną w niej kwotą i podstawą prawną zwolnienia organ podatkowy powinien wydać podatnikowi decyzję oraz zaświadczenie o udzieleniu pomocy czy wystarczy jednie skorygować wymiar podatku i wydać podatnikowi tylko zaświadczenie o udzieleniu pomocy? Czy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez podatnika będącego osobą fizyczną w oparciu o informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych organ podatkowy powinien wydać podatnikowi decyzję oraz zaświadczenie o udzieleniu pomocy? A jeśli tak, to czy prawidłowym będzie zmiana decyzji określającej wymiar podatku na 2020 rok oraz określenie w niej kwoty zwolnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?