Czy udział w targach pracy, w dniu wolnym od pracy, związany z przygotowaniem stoiska, prowadzeniem bezpośrednich rozmów z klientami, przedstawieniem oferty, powinien być zaliczony do czasu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 12 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik samorządowy pracuje od poniedziałku do piątku od 7.30-15.30. Sobota jest dniem wolnym od pracy. Jednak pracodawca polecił pracownikowi dnia 1 lipca 2016 r. wyjazd do pracy (targi pracy) poza siedzibę firmy. Pracownik posiada umowę o ryczałt miesięczny (korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych). Kwotę ustalonego ryczałtu zmniejsza się o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności pracownika w miejscu pracy z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin lub innej nieobecności oraz za każdy dzień roboczy, w którym pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Za podróż na targi pracodawca rozliczy pracownika na podstawie kilometrówki.

Czy w takiej sytuacji pracodawca udziela pracownikowi dzień wolny za sobotę (np. poniedziałek)?

Czy ten dzień wolny będzie pomniejszał ryczałt samochodowy za lipiec, czy ryczałt będzie wypłacony pełnej wysokości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access