Czy udział pojazdów kategorii N2 i N3 napędzanych paliwami alternatywnymi w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii należy odnosić do wszystkich zamówień objętych postępowaniami wszczętymi począwszy od 25.12.2021 r. i udzielonych do 31.12.2025 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 1 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy udział, o którym mowa w art. 68a pkt 2 u.e.p.a.: "udział pojazdów kategorii N2 i N3, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2018/858, napędzanych paliwami alternatywnymi w całkowitej liczbie pojazdów tych kategorii objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b u.e.p.a., wynosił co najmniej: a) 7% - do 31.12.2025 r.," należy sumować od dnia wejścia w życie tej ustawy (tej zmiany wprowadzenie art. 68a-8e u.e.p.a.)) tj. od 24.12.2021 r. np. w postępowaniu na odbiór odpadów w 2022 r. wymagaliśmy 6 pojazdów, w 2023 r. 6 pojazdów i na 2024 r. 6 pojazdów - czy 7% liczymy od 6 czy od 18 pojazdów. "?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX