Czy udział laboratorium w programie zewnętrznej oceny organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce... - OpenLEX

Czy udział laboratorium w programie zewnętrznej oceny organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej jest odpłatny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Urbaniak Monika
Odpowiedzi udzielono: 3 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy laboratorium ponosi opłaty za udział w programie zewnętrznej oceny w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań organizowanej przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej?

Czy ponosi ono także opłaty za wydanie zaświadczenia, świadectwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX