Czy udostępnienie związkom zawodowym, na podstawie art. 38 § 1 Kodeksu pracy, danych pracownika oraz danych dotyczących... - OpenLEX

Nowość Czy udostępnienie związkom zawodowym, na podstawie art. 38 § 1 Kodeksu pracy, danych pracownika oraz danych dotyczących zmienianego wynagrodzenia nie będzie naruszało przepisów RODO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 24 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca zamierza złożyć wypowiedzenie zmniejszające wynagrodzenie pracownika. W tym celu na podstawie art. 38 § 1 Kodeksu pracy - musi powiadomić o tym fakcie organizację związków zawodowych.

Czy udostępnienie związkom zawodowym danych pracownika oraz danych dotyczących zmienianego wynagrodzenia nie będzie naruszało przepisów RODO?

Jakie obowiązki wynikające z RODO ma w takiej sytuacji pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX