Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Artur
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka w Polsce w miejscowości L. realizuje dostawy z montażem na terenie UE. Nie posiada w krajach montażu oddziału, filii, zakładu. Spółka posiada samochody będące jej własnością, wszystkie wykorzystywane są w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Spółka zatrudnia osoby fizyczne na podstawie umów o pracę. Miejscem pracy pracowników wskazanym w umowach o pracę jest fabryka, w której odbywa się dostawa z montażem lub po zakończeniu jednego montażu przejeżdżają na następny w tej samej miejscowości lub innej w UE. Część zatrudnionych w kraju otrzymuje aneks uwzględniający określone miejsce pracy w UE (oddelegowanie). W celu wykonywania obowiązków służbowych oraz zapewnienia sprawnego działania spółka powierza pracownikom samochody służbowe. Realizacja wyżej wymienionych obowiązków wiąże się z koniecznością przemieszczania się pomiędzy miejscami zlokalizowanymi w dużej odległości od siebie. Pracownicy muszą być dyspozycyjni. Obecność pracownika w danym miejscu jest niezbędna. Fabryki, w których realizowane są dostawy z montażem, znajdują się na obrzeżach miast. Terminowe dotarcie na miejsce danej brygady jest możliwe tylko samochodem. Spółka zdecydowała, że pracownicy po zakończeniu stałych godzin pracy będą przejeżdżali samochodami służbowymi z miejsca wykonywania pracy do miejsca czasowego zakwaterowania i z powrotem. Ponadto Spółka zapewnia przejazd samochodem służbowym z Siedziby Spółki w Polsce na miejsce wykonania dostawy z montażem i z powrotem do siedziby. Przejazdy stanowią realizację obowiązków służbowych i tym samym nie powinny generować po stronie pracowników przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka jako płatnik nie powinna uwzględniać dodatkowego przychodu ze stosunku pracy przy kalkulacji zaliczek na PIT.

Czy przejazdy pracowników samochodami od dnia 1 stycznia 2015 r. zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2a PIT stanowią ich przychód ze stosunku pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?