Czy udostępnienie informacji w zakresie podania liczby złożonych w urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b pr.łow., jest informacją o środowisku czy publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 25 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy udostępnienie informacji w zakresie podania liczby złożonych w urzędzie oświadczeń, o których mowa w art. 27b ustawy z 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow., tj. o zakazie wykonywania polowań, jest informacją o środowisku czy publiczną?

Czy można uznać, że jest to informacja o środowisku zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) - dalej u.o.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX