Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andrzejowicz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy jednostką budżetową gminy miasta na prawach powiatu. Świadczymy usługi udostępniania dokumentów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za powyższe czynności pobieramy wyłącznie opłaty określone w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Czynności te dokumentujemy tzw. dokumentem obliczenia opłaty jako czynność zwolniona zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych cywilnoprawnych.

Czy ww. czynności powinny być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej?

Czy jesteśmy z tego tytułu podatnikiem VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?