Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 8 października 2018 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 31 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych na każdego słuchacza kursu, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przewidziano dotację z budżetu powiatu pod warunkiem, że m.in. organ prowadzący szkołę udokumentuje uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji przez słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. W jaki sposób powinno zostać udokumentowane uzyskanie przedmiotowego świadectwa? Czy złożenie powiatowi zaświadczenia wydanego przez okręgową komisję egzaminacyjną, o którym mowa w dalszej części art. 31 wypełnia ten warunek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?