Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica zatrudniona w szkole w ramach robót publicznych w okresie od 1 października 2014 r. do 31 marca 2015 r. na umowę o pracę na czas określony w dniu 23 marca 2015 r. nabyła prawo do emerytury. Pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę wypłacił pracownicy odprawę emerytalną w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Pracownica w dniu zatrudnienia dostarczyła pracodawcy świadectwa pracy od poprzednich pracodawców świadczące o 17 latach i 3 miesiącach pracy, dające prawo do dodatku za wysługę lat w wysokości 17% wynagrodzenia zasadniczego. Podpisując umowę o pracę oraz aneks do umowy z dnia 31 grudnia 2014 r., gdzie jest wpisana wysokość dodatku za wysługę, pracownica nie wnosiła żadnych zastrzeżeń do wysokości dodatku za wysługę lat. W dniu 3 czerwca 2015 r. pracownica przysłała pracodawcy wniosek o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 40 lat pracy oraz uzupełnienie wypłaty odprawy emerytalnej do wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Do wniosku załączyła dodatkowe świadectwa pracy oraz zaświadczenia z UP świadczące o 23 latach pracy, których w czasie zatrudnienia nie przedstawiła.

Czy pracodawca powinien wypłacić wyrównanie do dodatku stażowego i odprawy emerytalnej?

Czy pracodawca powinien wypłacić nagrodę jubileuszową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?