Czy uczniowie z Ukrainy, aby w roku szkolnym 2021/2022 ukończyć szkołę podstawową muszą uzyskać pozytywne roczne oceny... - OpenLEX

Czy uczniowie z Ukrainy, aby w roku szkolnym 2021/2022 ukończyć szkołę podstawową muszą uzyskać pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 25 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W marcu do klasy ósmej został przyjęty uczeń z Ukrainy. Nie ma ocen klasyfikacyjnych z przedmiotów, których realizacja zakończyła się w klasach młodszych. Czy egzaminy klasyfikacyjne z tych przedmiotów można przeprowadzić dopiero po klasyfikacji rocznej, czy można wcześniej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX