Czy uczniowie z oddziału przygotowawczego są pozbawieni prawa do odrębnie uregulowanej bezpłatnej nauki języka polskiego? - OpenLEX

Czy uczniowie z oddziału przygotowawczego są pozbawieni prawa do odrębnie uregulowanej bezpłatnej nauki języka polskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 26 maja 2022 r.
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 14 lutego 2022 r.

PYTANIE

Nie do końca jest wiadome czy uczniowie znajdujący cię w oddziale przygotowawczym na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9.09.2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. poz. 1453 ze zm.) - dalej r.k.o.n.o.p., mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia ujęte w § 18 r.k.o.n.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX