Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 20 kwietnia 2020 r.

PYTANIE

Czy uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim mogą uczyć się tylko w szkole branżowej I stopnia?

W odpowiedziach zamieszczanych na portalu znalazłam informacje, z którymi osobiście w pełni się zgadzam: "W przepisach prawa oświatowego nie ma regulacji prawnej określającej, że uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną nie może ubiegać się o miejsce w szkole ponadpodstawowej kończącej się egzaminem maturalnym. Możliwość kształcenia ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w technikum należy jednak bardzo wnikliwie rozważyć, mając na uwadze duże ograniczenia tych uczniów wynikające z niepełnosprawności intelektualnej, które uniemożliwią im opanowanie treści podstawy programowej".

Zastanawia mnie jednak, jak rozumieć zapisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639) – dalej r.r.p.n. Załączniki 4 i 5 r.r.p.n. (LO i technikum) nie uwzględniają takich uczniów.

Czy to oznacza, że uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim mogą uczyć się tylko w szkole branżowej I stopnia (załącznik 7 r.r.p.n.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?