Czy uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej mogą realizować przedmioty j. polski i j. angielski zarówno w zakresie rozszerzonym jak... - OpenLEX

Czy uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej mogą realizować przedmioty j. polski i j. angielski zarówno w zakresie rozszerzonym jak i podstawowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

Jesteśmy szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Prowadzimy liceum ogólnokształcące dla młodzieży oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Przed zmianą rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych w załączniku nr 7 do rozporządzenia "Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego (...)" w ust. 7 znajdował się zapis "Przedmioty w zakresie rozszerzonym: język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej, etnicznej lub język regionalny i matematyka, są realizowane w klasach I-III, równolegle z tymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym". Analogiczny zapis znajdował się w załączniku nr 12, w ust. 7 "Ramowy plan nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych". Po zmianie ww. rozporządzenia został usunięty zapis "równolegle z tymi przedmiotami w zakresie rozszerzonym". W ramowym planie nauczania dla liceum ogólnokształcącego dla młodzieży oraz dla liceum ogólnokształcącego dla dorosłych uczniowie realizują przedmioty rozszerzone j. polski i j. angielski równolegle z tymi przedmiotami w zakresie podstawowym.

Czy po zmianie rozporządzenia rozwiązanie to będzie poprawne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?