Czy uczniowi uczęszczającemu do szkoły przysposabiającej do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym mającemu wydłużony etap edukacyjny wystawia się ocenę opisową z zachowania?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zielińska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczniowi uczęszczającemu do szkoły przysposabiającej do pracy z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym mającemu wydłużony etap edukacyjny wystawiamy ocenę opisową z zachowania?

Czy uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mający wydłużony etap edukacyjny w klasie I powinien mieć wystawioną ocenę z zachowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX