Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o Zespole Aspergera, który przychodzi do szkoły, ale odmawia wejścia na lekcję, można zaznaczać nieobecność nieusprawiedliwioną na tej lekcji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczniowi posiadającemu orzeczenie o Zespole Aspergera, który przychodzi do szkoły, ale odmawia wejścia na lekcję lub z tej lekcji wychodzi i przebywa pod opieką nauczyciela wspomagającego w innej salce można zaznaczać nieobecność nieusprawiedliwioną na tej lekcji (dziecko jest w szkole przez cały czas trwania wszystkich lekcji)? Czy można w takiej sytuacji usunąć dziecko ze szkoły, z powodu frekwencji niższej niż 50%?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX