Czy uczniowi nadal przysługuje nauczanie indywidualne, skoro nie upłynął termin na jaki zostało wydane, ale zmieniła się szkoła, do której uczeń uczęszcza oraz organ prowadzący?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń liceum ogólnokształcącego otrzymał orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, po miesiącu ze względu na podjętą rehabilitację rodzice przenieśli go do szkoły dla dorosłych. Czy nadal przysługuje mu nauczanie indywidualne, skoro nie upłynął termin na jaki zostało wydane, ale zmieniła się szkoła, do której uczeń uczęszcza i organ prowadzący?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access