Czy ucznia, który czasowo wyjechał z rodzicami za granicę dyrektor szkoły powinien wykazać w programie SIO celem uzyskania na niego subwencji oświatowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ucznia szkoły podstawowej specjalnej, który wyjechał czasowo z rodzicami za granicę i nie wrócił do 30 września nowego roku szkolnego powinienem wykazać w programie SIO celem uzyskania na niego subwencji oświatowej?

Rodzice nie określili jednoznacznie, że zamierzają zostać tam na dłużej, a uczeń nie ukończył jeszcze 18 lat więc nie mogę go skreślić z listy uczniów. Nie mam też potwierdzenia, że uczęszcza tam do szkoły.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX