Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczestnik architektonicznego zespołu autorskiego, projektujący, posiadający architektoniczne wykształcenie techniczne i doświadczenie zawodowe, ale nie będący projektantem w myśl zapisów ustawy pr. bud. o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie tj. nie posiadający uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby architektów RP. Uczestniczy w pracach projektowych pod nadzorem "projektanta z uprawnieniami".W tym przypadku przedmiotem sprawy jest projekt budowlany, koncepcyjny, wykonawczy, który został opracowany wspólnie (zespołowo).

Czy uczestnik zespołu projektowego pod nadzorem "projektanta z uprawnieniami" ma prawo do praw autorskich dzieła?

Czy uczestnik zespołu projektowego bez uprawnień ma prawo do umieszczenia np. na indywidualnej stronie internetowej wizualizacji lub innych fragmentów projektu bez zgody pozostałych uczestników zespołu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?