Czy uczeń objęty edukacją domową może uczestniczyć w lekcjach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym? - OpenLEX

Czy uczeń objęty edukacją domową może uczestniczyć w lekcjach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy uczeń objęty edukacją domową, o której mowa w art. 37 ustawy – Prawo oświatowe może uczestniczyć w lekcjach religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym? Czy jednostka samorządu terytorialnego może nie wyrazić zgody na uczestnictwo tego ucznia w lekcjach religii w formie stacjonarnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX