Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Młodociany pracownik otrzymuje zaświadczenie po ukończeniu dokształcania teoretycznego. Jak należy to rozumieć? Czy uczeń, który został skierowany przez szkołę i wpisany do dziennika, ale nie uczęszczał na turnus (100% nieobecności) musi mieć wystawione zaświadczenie? My takie zaświadczenie wystawiamy, pracownik młodociany jest nieklasyfikowany. Zaświadczenie otrzymuje szkoła (bo uczeń się nie zgłosił więc nie mamy jego danych adresowych ani zgody na przetwarzanie danych, jedynie mamy dane ze skierowania szkoły niezbędne do wystawienia zaświadczenia, które otrzymaliśmy na podstawie zawartej umowy o dokształcania młodocianych i umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych jako uzupełnienie umowy głównej). Uczeń może się wtedy zgłosić na egzamin klasyfikacyjny lub jeśli go nie zda lub zaliczy jedynie część przedmiotów, a z reszty otrzyma ocenę niedostateczną może w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. Czy prawidłowe jest w tym przypadku pobieranie od szkoły opłaty po zakończonym turnusie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?