Czy uczeń, który zdał egzamin rzemieślniczy ale nie został sklasyfikowany w szkole może powtarzać klasę trzecią jako pracownik... - OpenLEX

Czy uczeń, który zdał egzamin rzemieślniczy ale nie został sklasyfikowany w szkole może powtarzać klasę trzecią jako pracownik młodociany?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uczeń - pracownik młodociany zdał egzamin rzemieślniczy ale nie został sklasyfikowany w szkole. Czy może powtarzać klasę trzecią w szkole jako pracownik młodociany? Na jakiej podstawie dyrektor szkoły branżowej może ucznia przyjąć do szkoły, ponownie do klasy trzeciej? Czy uczeń ma dalej status pracownika młodocianego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX