Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 6 lutego 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W projektowanej zmianie przepisów ustawy – Prawo oświatowe znalazł się m.in przepis wprowadzający art. 28a, z którego wynika, że przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe należy rozumieć te, do których przyjmowane są osoby niepełnoletnie (technika i branżowe szkoły pierwszego stopnia z wyłączeniem uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Czy przepis ten przesądza, że w trybie rekrutacji np. do klasy pierwszej branżowej szkoły pierwszego stopnia nie będzie mógł zostać przyjęty kandydat, który ukończył 18 lat? I dalej - czy uczeń, który rozpoczął edukacje w klasie technikum przed ukończeniem 18 roku życia będzie mógł zmienić szkołę w obrębie jednego zespołu szkół, jeśli zmiany dokonać miałby po ukończeniu 18 roku życia (przykładowo uczeń w drugiej klasie technikum rezygnuje z nauki i chcę rozpocząć kształcenie w branżowej szkole pierwszego stopnia w tym samym lub zbliżonym zawodzie)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację