Czy uczeń który nie otrzymał promocji do klasy trzeciej szkoły zawodowej powinien mieć założony nowy arkusz ocen w branżowej szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r.

PYTANIE

Uczeń dotychczasowej klasy II Zasadniczej Szkoły Zawodowej w roku szkolny 2017/2018 nie otrzymał promocji do klasy III. W roku szkolnym 2018/2019 będzie powtarzał klasę II w Branżowej Szkoły I Stopnia.

Czy wyżej wymieniony uczeń powinien mieć założony nowy arkusz ocen do BSIS? Tym samym czy zakończyć naukę ucznia w Zasadniczej Szkole Zawodowej i przyjąć go z nowym nr ewidencyjnym do Branżowej Szkole I Stopnia?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access