Czy uczeń gimnazjum sportowego, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, może zostać przeniesiony do gimnazjum rejonowego na podstawie postanowień statutu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy pozaobwodowym publicznym gimnazjum sportowym. W statucie szkoły znajduje się zapis: "uczeń oddziału sportowego, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, może zostać przeniesiony do gimnazjum rejonowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej".

Czy ten zapis jest zgodny z prawem oświatowym?

Czy można usunąć ucznia ze szkoły sportowej wbrew woli rodzica na podstawie niniejszego zapisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX