Czy uczelnia wyższa może wziąć udział w przetargu, jeśli uruchomi kierunek studiów wskazany w SIWZ dopiero w dniu rozpoczęcia... - OpenLEX

Czy uczelnia wyższa może wziąć udział w przetargu, jeśli uruchomi kierunek studiów wskazany w SIWZ dopiero w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 grudnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Opis przedmiotu zamówienia w przetargu nieograniczonym, dotyczącym organizacji studiów podyplomowych na kierunku np. "Diagnoza dziecka i jego rodziny"- zawiera informację, iż studia muszą odbyć się w oparciu o program studiów, sporządzony zgodnie z art. 8a obowiązującej aktualnie ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym.

Czy oferta uczelni wyższej, biorącej udział w postępowaniu, podlega odrzuceniu, jeśli uczelnia nie posiada tego kierunku w programie studiów?

Czy ofertę może złożyć uczelnia, która będzie posiadała dany kierunek w programie studiów na dzień rozpoczęcia realizacji zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX