Czy uczelnia wynajmująca nieruchomość innej placówce oświatowej jest zwolniona od zapłaty podatku od tej nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 29 kwietnia 2018 r.
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2017 r.

PYTANIE

Uczelnia oddała w użytkowanie szkole mistrzostwa sportowego na podstawie umowy najmu nieruchomość własną na prowadzenie szkoły podstawowej i gimnazjum. Mając na uwadze powyższe, zdaniem podatnika w istniejącym stanie prawnym i faktycznym, uczelnia nie powinna płacić podatku od nieruchomości za wyżej wskazaną nieruchomość, a zwolnienie wynika z treści art. 91 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 5, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nieruchomość ta, zajęta ma być na prowadzenie działalności oświatowej (która jest szczególnym rodzajem działalności) i nie jest działalnością gospodarczą.

Czy taka interpretacja jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX